Kriminologija, kriminalistika i sigurnosne studije u Sloveniji - između istraživanja, nastave i zapošljavanja diplomiranih varstvosloveca / Criminal justice and security studies in Slovenia - between research, teaching and employment of graduate

Gorazd Meško

Sažetak


Kriminologija, kriminalistika i sigurnosne studije su jedano od najbrže razvijanih naučnih polja u društvenim naukama u Sloveniji. Fakultet za sigurnosne nauke Univerziteta u Mariboru nudi tri preddiplomska programa - “Policijskih studija i sigurnosti; Kriminologije, kriminalistike i informacijske sigurnosti, te zaseban Master i PhD program iz navedenih oblasti. Studenti magistarskog i doktorskog studija također su uključeni u različite istraživačke projekte Fakulteta došrinoseći tako nacionalnim i međunarodnim istraživačkim projektima iz oblasti kriminologije, kriminalistike i sigurnosnih studija uopšte. Nedavni istraživački projekti omogućili su studentima našeg Fakulteta da uče o ustanovama (formalnog) društvene kontrole, naročito o praktičnim postupanjima policijskih i zatvorskih (penitensijarnih) ustanova. Osim toga, stručnjaci iz vladinih institucija (policija, tužilaštvo, centri za socijalni rad etc..) ali i stručnjaci iz nevladinih organizacija su uključeni u realizaciju nastavnog programa na našem Fakultetu.Trenutna ekonomska kriza i mjere štednje Vlade republike Slovenije u javnom sektoru, stvaraju nepovoljnu situaciju u vezi zapošljavanja diplomiranih
studenata Fakulteta za sigurnosne nauke Univerziteta u Mariboru. Ova činjenica je svakako natjerala menadžment Fakulteta da traga za novim rješenjima u zapošljivost studenata Fakulteta i uključivanje šireg konteksta evropske dimenzije u obrazovanju s naglaskom na ispunjavanje zahtjeva za zapošljavanje u međunarodnim i drugim agencijama, tvrtkama, pogotovo u zemljama EU-a.

-------------------------


Criminal justice and security studies are one of the fastest developing fields in social sciences in Slovenia. The Faculty of criminal justice and security at the University of Maribor offers three undergraduate programmes - Policing and security, Criminal Justice and Information security, an MA programme in Criminal Justice and Security and a PhD programme in Criminal Justice and Security. Students of the MA and PhD programmes are also involved in research projects of the Faculty and contribute to national and international research projects. The recent research projects have enabled also students to learn about institutions of (formal) social control, especially about the police and prison administration. IN addition, professionals from social control institutions and NGOs are involved in teaching on under and post-graduate levels. Current economic crisis and austerity measures of the government in the public sector create an unfavourable situation regarding the employment of graduates of the Faculty of Criminal Justice and Security. The latter calls for new solutions regarding the employability of graduates of the Faculty and the inclusion of a wider, European dimension in education with the emphasis on meeting demands for employment in international and other agencies, companies, especially in the EU countries.


Ključne riječi


istraživanje; edukacija; zapošljavanje; kriminalistika; kriminologija; sigurnosne studije; research; teaching; employment; graduates; Criminal Justice and Securities

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##