Profesionalnost , znanja i vještina kao preduslov za uspješno vođenje kriminalističkih i finansijskih istraga za ekonomsko finansijski kriminalitet u Republici Makedoniji

Svetlana Nikoloska, Mirjana Jakovleska

Sažetak


Ekonomsko - financijski kriminalitet je specifičan oblik kriminalne aktivnosti prestupnika koji zloupotrebljavaju službena ovlašćenja, status i profesionalnu stručnost i iskustvo za sticanje lične imovine i nezakonito bogaćenje. Ovo je criminal koji prema kriminalističkim karakteristikama, nije vidljiv, ali je uočljiv, uočljivo je “bogatstvo”, ili “bogatstvo odaje” prestupnike. Baš zbog toga ovaj criminal je teško otkriti, obezbediti indicije, a za sam procesu razjašnjenja potrebne su profesionalno, stručno znanje, iskustvo i veština službenih lica koji rade u organima progona. Pošto se radi o kriminalitetu gde treba da se istraži i nezakonito bogatstvo, neophodna su profesionalna znanja, vještine i iskustvo u finansijskom istraživanju. Pronalaženje, obezbeđenje kriminalnih prinosa omogućava konfiskaciju svega što je kriminalac stekano nezanonskim radom i zloupotrebama. U ovom se proučava potreba o permanentnoj edukaciji službenih lica u organima progona u Republici Makedoniji.


Ključne riječi


ekonomsko - finansijski kriminalitet, profesionalnost, kriminalistička istraga, finansijska istraga, edukacija.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##