Fenomenološka obilježja registrovanog kriminaliteta u Federaciji Bosne i Hercegovine / The Phenomenology of Registered Crime in the Federation of Bosnia and Herzegovina

Muhamed Budimlić, Sandra Kobajica, Ljubiša Mandić

Sažetak


Podaci o kriminalitetu na određenom prostoru najčešće se iskazuju kroz deskripcije dobijene na osnovu analiziranih podataka zvanično registrovanog kriminaliteta, a koje se sistematizuju kroz izvještaje institucija formalne socijalne kontrole. Rezultati ovih analiza predstavljaju elementarne izvore za izradu prikaza fenomenoloških obilježja kriminaliteta za posmatrane prostorne jedinice, pri čemu se nerijetko izlažu kroz podatke o statici, dinamici i tipologiji kriminaliteta.
Ovim radom se namjeravaju prikazati rezultati analize podataka o registrovanom kriminalitetu (broju prijavljenih osoba, podignutih optužnica i osuđujućih presuda) na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine u posljednjih deset godina, pri čemu će se, pored uporedne analize, izvršiti i osnovna analiza strukture posmatrane pojave. Navedene analize bi trebale dovesti do rezultata s kojima bi bili u poziciji da ukažemo ne samo na obim, strukturu i trendove kriminaliteta u Federaciji Bosne i Hercegovine, već i na one oblike kriminaliteta za koje je neophodno unaprijediti praksu institucionalnog djelovanja kako bi se povećala stopa
registracije, optuživanja i osuđivanja, posebno oblika koji u našoj zajednici nanose najveće štete.

---------------------

Official data analysis on crime is the most common source used to create images of crime that exists at certain places. The institutions of social control are submitting systemized reports that are used for this exact purpose. Data on statics, dynamics and typology of crime brings results of the analysis which shows the phenomenology of crime.
This paper is intended to show the results of data analysis on registered crime (number of persons reported, accused and convicted for) in the Federation of Bosnia and Herzegovina in the past decade. Our intention is to create a comparative analysis of the structure of crime in the selected geographical area. We believe that the results of this study could deliver objective picture of the scope, structure and dynamics of registered crimes commited in the Federation of Bosnia and Herzegovina. In addition to this, we are confident that the results of this research study could point out to those forms of crime for which it is necessary to improve the practice of institutional reaction to crime in order to increase the positive rate of, accusation and crime punishment. Of particular we refer to those forms of crime in our community which inflict the most damage.


Ključne riječi


fenomenologije kriminaliteta; socijalna kontrola; zvanični podaci o kriminalitetu; FBiH; Criminal phenomenology; social control; official crime rates; institutions of Federation of Bosnia and Herzegovina

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##