Obaveštajna analiza, kritičko mišljenje i strukturne analitičke tehnike u funkciji obaveštajno-bezbednosnog menadžmenta

Mladen Bajagić, Dijana Hrkalović

Sažetak


Sistemski pristup u rukovođenju obaveštajno-bezbednosnim organizacijama (obaveštajno-bezbednosnom menadžmentu), kao i načinu odlučivanja i izboru modela donošenja odluka i praćenju ishodišta obaveštajne delatnosti u savremenim uslovima, zahteva razvijanje liderskih i menadžerskih veština kao ključnog elemenata uspešnog planiranja i realizacije obaveštajno-bezbednosnih poslova. Pored opštih organizacionih i drugih pretpostavki, u okviru obaveštajno-bezbednosnog menadžmenta posebno se ističe uloga i značaj obaveštajne analize, time i kritičkog mišljenja kao osnova za njenu uspešnost. Obaveštajna analiza predstavlja složen pojam koji obuhvata primenu mnoštva opštenaučnih metoda, postupaka i tehnika, kao i specifičnih tehnika i veština svojstvenih obaveštajnim službama. S tim u vezi, posebno značajna oblast obaveštajno-bezbednosnog menadžmenta je koriščenje analitičkih veština (i sposobnosti kritičkog mišljenja) u razvoju i primeni strukturnih analitičkih tehnika su funkciji pravovremenog, sveobuhvatnog i objektivnog sagledavanja problema koji su predmet obaveštajnog istraživanja, konačno i u funkciji uspešne realizacije svih funkcija obaveštajno-bezbednosngo menadžment. U nastojanju da se na teorijskoj i skustvenoj razini ukaže na ovaj aspekt obaveštajne delatnosti, imajući u vidu sve savremene izazove i pretnje bezbednosti, u ovom radu će se obraditi pojam i karakteristike obaveštajne analize, kritičkog mišljenja, kao i deo strukturnih analitičkih tehnika koje se koriste u obaveštajnoj analizi od strane savremenih obaveštajno-bezbednosnih ustanova u svetu.


Ključne riječi


obaveštajno-bezbednosni menadžment; obaveštajna analiza; kritičko mišljenje; strukturne analitičke tehnike

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##