Praćenje sigurnosnih prijetnji i unaprjeđenje usluga privatne sigurnosti prilikom obezbjeđivanja javnih manifestacija / Monitoring Security Threats and Improving Private Security Services During Public Events

Almir Pustahija, Mustafa Šuvalija

Sažetak


Pored ljudskih resursa (i upravljanja ljudskim resursima) koji su najvažniji segment pružanja sigurnosnih usluga u privatnoj sigurnosti, prilikom obezbjeđenja javnih manifestacija nepohodni su i adekvatni i kvalitetni tehnički instrumenti poput komunikacijskih uređaja, tehničkih naprava za otkrivanje nedozvoljenih predmeta, zaštitnih sredstava i pomagala za grupe ljudi kojim se upravlja, itd. Pored izdvojenog veoma važan segment kojem se ne pridaje posebna pažnja zbog loše ekonomske situacije jeste i sistem tehničke zaštite, odnosno videonadzor, tehnološki element kojim bi se u mnogome doprinijelo praćenje sigurnosnih prijetnji, i samim tim povećanja razine sigurnosti svih posjetilaca i učesnika manifestacija, odnosno svođenje prijetnji na masovnim okupljanjima na najmanju moguću mjeru.

--------------------

Apart from human resources, and human resource management, as the most important element of private security services, securing public events requires the use of adequate and quality technical instruments including communication devices, devices for the detection of illegal objects, protective gear and tools for group control, etc. Technical support system, i.e. video monitoring, is another important element, which is often overlooked due to financial constraints, but which can greatly improve the monitoring of security threats, thus minimizing them and increasing the level of security of all visitors and participants in the public event.


Ključne riječi


ljudski resursi; javne manifestacije; privatna sigurnost; tehnička zaštita; videonadzor; povećanje razine sigurnosti; human resources; public events; private security; technical protection; video monitoring; improving security.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##