Svezak 1, Br. 1 (2015)

XV Dani kriminalističkih nauka

 

Kazalo sadržaja

1. SESIJA KONFERENCIJE: Ljudski resursi u sektoru sigurnosti

Elmedin Muratbegović
PDF
11
Gorazd Meško
PDF
12
Branko Mihaljević, Matea Penić Sirak
PDF
13
Vladimir Obradović
PDF
14
Mirna Marković Pavlović, Minela Amidžić
PDF
15-16
Damir Juras, Željko Nikač
PDF
17-18
Svetlana Nikoloska, Mirjana Jakovleska
PDF
19
Matea Penić Sirak, Branko Mihaljević
PDF
20-21
Suzana Kikić, Renata Odeljan, Marijan Šuperina, Damir Šneperger
PDF
22-23
Senad Turković, Admir Hadžikadunić, Muhamed Tabaković
PDF
24
Muamer Kavazović, Nebojša Bojanić
PDF
25-26
Zlatko Moratić
PDF
27-28

2. SESIJA KONFERENCIJE: Aplikativna kriminologija i institucionalna kriminologija na Balkanu

Muhamed Budimlić, Sandra Kobajica, Ljubiša Mandić
PDF
31-32
Darko Datzer
PDF
33-34
Irma Kovčo Vukadin, Ivan Pakšić
PDF
35-36
Vladimir Obradović
PDF
37-38
Danijela Spasić
PDF
39-40
Cane Mojanoski
PDF
41-42
Irma Kovčo Vukadin
PDF
43-44
Marko Srdanović, Nebojša Bojanić
PDF
45-46
Mesut Ademi, Driton Muharremi, Ganimete Ismajli
PDF
47-48
Vanja Elezović
PDF
49-50
Srđan Vujović
PDF
51-52

3. SESIJA KONFERENCIJE

Irma Deljkić, Adnan Fazlić
PDF
60-61
Kemail Shaqiri, Fidair Berisha, Hazir Lushaj
PDF
62-63
Mladen Bajagić, Dijana Hrkalović
PDF
64
Denis Pijetlović
PDF
65
Zoran Kovačević, Zoran Lakić
PDF
66-67
Kebir Avziu
PDF
68
Josip Pavliček, Robert Prpić
PDF
69
Kostadina Klechkaroska
PDF
70
Fuad Džaka
PDF
71-72
Goran Blagojević
PDF
73
Rrahman Sylejmani
PDF
74-75
Omer Gabela
PDF
76
Reshat Maliqi
PDF
77-78
Tatjana Vujović
PDF
79
Zlatan Bajramović
PDF
80
Slobodan Simović, Vojo Laković, Nadežda Gudelj
PDF
81
Mensut Ademi
PDF
82-83
Almir Pustahija, Mustafa Šuvalija
PDF
84
Fidair Berisha
PDF
85-86
Hazir Lushaj
PDF
87-88
Milan Žarković, Ana Borović, Nataša Pavlica
PDF
89
Fatmir Qollakaj
PDF
90
Jasmin Ahić
PDF
91
Sedin Lakača
PDF
92
Mladen Vuković, Dragan Božičković
PDF
93
Petar Veić
PDF
94