Detalji o autoru

Deljkić, Irma

  • Svezak 1, Br. 1 (2015): XV Dani kriminalističkih nauka - 3. SESIJA KONFERENCIJE
    Istražna psihologija kao okvir za primjenu psihologijskih znanja i vještina u procesu kriminalističkog istraživanja / Investigative Psychology as a Framework for Applying Psychological Kowledge and Skills in Criminal Investigation Process
    Sažetak  PDF