CENTRI ZA NADZOR I UPRAVLJANJE SAOBRAĆAJEM KAO SAVREMENI SEGMENTI U SMANJENJU SAOBRAĆAJNE DELINKVENCIJE I KRIMINALITETA U GRADOVIMA / CENTERS FOR TRAFIC MONITORING AND CONTROL AS MODERN SEGMENTS IN REDUCING TRAFIC DELINQUENCY AND CRIME IN CITIES

Osman Lindov, Kenan Kapo, Emir Efendić

Sažetak


Centri za nadzor i upravljanje saobraćajem u gradovima služe za lociranje incidentnih situacija kako u saobraćaju tako i na svim nadzornim lokacijama kao dijelovima opće sigurnosti u gradovima. U radu su prezentirani pojedini savremeni sistemi koji se koriste u nadziranju i kontroli kretanja vozila i pješaka u blizini i na saobraćajnicama u gradskim sredinama. Pokazane su strategije u sigurnosti saobraćaja koje su u korelaciji za centrima za upravljanje i nadziranje. U radu je predstavljena slika evropskih gradova koji su kroz ovakav način značajno smanjili saobraćajnu delinkvenciju i opći kriminalitet u gradovima.

--------------

Control centers and traffic management in cities are used to locate incidental situations both in traffic and at all monitoring locations as part of general security in the cities. The paper presents some modern systems used in monitoring and controlling the movement of vehicles and pedestrians in the vicinity and on the roads in urban areas. There are shown different strategies in traffic safety that are correlated to the centers for management and monitoring. The paper presents a image of European cities that are through this method significantly minimize the traffic delinquency and general criminality in the cities.


Ključne riječi


centar; upravljanje; savremene tehnologije; saobraćajna delinkvencija; kriminalitet; center; management; modern technology; traffic delinquency; crime

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##