Br. 1 (2013)

Mjesto i perspektive kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija u suvremenim uvjetima


Slika naslovnice broja

Glavni i odgovorni urednik: Dr. sc. Goran Kovačević

Recezenti:
Dr. sc. Nedžad Korajlić, Dr. sc. Jasmin Ahić,
Dr. sc. Alisabri Šabani, Dr. sc. Sakib Softić,
Dr. sc. Haris Halilović, Dr. sc. Mirsad Abazović